Warunki korzystania

1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej supercatcasino.pl.

2. Informacje ogólne

1. Strona supercatcasino.pl jest prowadzona przez [nazwa firmy] z siedzibą w [adres].

2. Korzystanie ze strony jest dobrowolne i oznacza pełną akceptację Regulaminu.

  • a) Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze strony supercatcasino.pl;
  • b) Serwis - strona internetowa supercatcasino.pl;
  • c) Administrator - właściciel i zarządca serwisu supercatcasino.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

3. Ochrona danych osobowych

1. Administrator serwisu supercatcasino.pl dba o ochronę prywatności Użytkowników.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności serwisu.

4. Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie supercatcasino.pl są chronione prawami autorskimi.

  • a) Zabrania się kopiowania, reprodukcji, rozpowszechniania lub modyfikowania jakiejkolwiek części strony bez zgody Administratora.
  • b) Wyjątek stanowi wyraźne zezwolenie na wykorzystanie materiałów za zgodą Administratora lub gdy jest to dozwolone przez przepisy prawa.

5. Reklamacje i zgłaszanie nadużyć

1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać drogą mailową na adres [adres email].

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby szybko rozwiązać zgłoszone problemy.

6. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie ze strony supercatcasino.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  • a) Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien powstrzymać się od korzystania ze strony.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie supercatcasino.pl.